Holtrade & Ruthinium group – 22-23.06.2018 - Wykonanie protez całkowitych.