Kurs w Medycznej Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Zabrzu