OT BOX

Informacje o produkcie

Proteza overdenture na zatrzaskach wykonana w całości z żywicy, bez względu na rodzaj zatrzasków jest narażona na złamania w miejscu, gdzie znajduje się zatrzask. Odlewane z metalu wzmocnienie może zapobiec złamaniom protezy. Przy pomocy systemu OT Box, belka wzmacniająca jest modelowana bezpośrednio na modelu roboczym, bez konieczności jego powielania. Każde laboratorium jest w stanie dokonać odlewu wzmocnienia z pojemnikami na matryce bez żadnego specjalnego wyposażenia. Do odlewu można użyć dowolnego stopu. Użycie metalowych pojemników (zarówno odlewanych jak i prefabrykowanych) zapewnia optymalne rezultaty użycia matryc retencyjnych. Pojemniki są zaprojektowane z obliczoną tolerancją, która pozwala na wykorzystanie elastycznych cech materiału podczas wkładania. Pojemniki metalowe zapewniają bardzo prostą procedurę wymiany matryc, która odbywa się w jednym, szybkim i prostym kroku. Nawet kiedy matryca jest zamontowana bezpośrednio w żywicy, elastyczność i objętość materiału pozwalają na elastyczny ruch na obwodzie podczas zakładania matrycy na kulkę. Pojemniki powiększone przeznaczone są do montowania matryc w ustach pacjenta.

Procedury kliniczne

Modelowanie wzmocnienia bez konieczności powielania modelu roboczego.

Trzpienie tytanowe umocowane na korzeniach.

Przed wykonaniem wycisku ustawić matryce retencyjne na kulkach.

Model gipsowy z metalowym analogiem/transferem.

Model gipsowy z odlanymi wkładami z patrycą i kapturkiem.

Doradza się, aby używać do wycisku materiału gęstego, zapewniającego dokładną pozycję matrycy, w której technik w laboratorium umieści metalowe analogi.

Procedury laboratoryjne

Odlewane pojemniki OT Box Large zostały tak zaprojektowane, aby rekompensować możliwe błędy powstałe podczas faz roboczych. Lekarz dentysta może zamontować matryce bezpośrednio w ustach pacjenta.

OT Box Classic. Skleić obydwie belki OT BOX.

Odciąć jeden pojemnik.

Przeciąć i wykorzystać jedną część, która będzie służyła jako pojemnik.

Położyć dystansującą płytkę wosku na wyrostku, wyciąć 3 otwory w wosku (stopery). Nałożyć pierścienie pozycyjne na kulki.

Ustawić pojemniki OT BOX CLASSIC lub SPECIAL na pierścieniach pozycyjnych. Wzmocnić używając łączników i połączyć wszystkie części akrylem samopolimeryzującym.

Otwory na stopery zalać akrylem (najczęściej stosuje się tzw. Pattern Resin) wymodelować woskiem, dołączyć kanały i odlać.

Odlew wykończony, wewnątrz umieszczone czarne matryce bez retencji do prac w laboratorium.

Gotowa proteza akrylowa z belką wzmacniającą i matrycami retencyjnymi umieszczonymi wewnątrz.

Aby wzmocnić utrzymanie zębów w protezie, można wykonać trzpienie z wosku na każdy ząb, najpierw należy przymierzyć przedlew silikonowy.

Materiały wideo

Specyfikacje