OT VERTICAL

Informacje o produkcie

Odlewany zatrzask bicylindryczny z centralną prowadnicą równoważącą. Odlana z metalu prowadnica jest bardzo pomocna przy wprowadzaniu protezy. Jest elementem niezbędnym do utrzymania pozycji centralnej. Może być stosowana również w protezach, w których nie można wykonać frezowania interloków. Pozwala matrycy retencyjnej na prawidłowe działanie w długim czasie. Zatrzask i matryca retencyjna posiadają wysokość 5 mm i można je skracać do 3,5 mm. Na tej wysokości znajduje się oznaczenie pomocne również lekarzowi, który będzie wymieniał matrycę pacjentowi.

Procedury laboratoryjne

Wyciągnąć matrycę retencyjną z pojemnika przy użyciu metalowego narzędzia.

Upewnić się czy poprzednia matryca retencyjna była cała czy skrócona do 3,5 mm.

Jeżeli trzeba będzie skrócić matrycę niezbędnym jest użycie odpowiedniego frezu.

Odpowiednim kluczem wstawić nową matrycę (w całości lub skróconą).

Zatrzask i matryca mogą zostać zamontowane w całości (5 mm) lub skrócone (3,5 mm) opracowując zawsze część przeciwstawną do części z otworem.

Używając klucza do paralelometru należy włożyć prowadnicę do otworu zatrzasku, pokręcić kilka razy, aby po zamontowaniu zatrzasku w wosku móc ją łatwo wyjąć.

Zakończyć modelowanie w wosku. Włożyć belkę ceramiczną do otworu zatrzasku i odlać.

Wypiaskować odlew. Wyjąć belkę ceramiczną używając frezu kulkowego lub przy pomocy środków chemicznych.

Przed duplikacją modelu w masie ogniotrwałej należy odciąć z plastikowego klucza do paralelometru końcówkę z prowadnicą.

W modelu powielonym końcówka z plastiku (spalająca się bezresztkowo), może zostać wyjęta lub pozostać w masie ogniotrwałej.

Włożyć końcówkę plastikową do otworu zatrzasku i przystąpić do duplikacji (silikon), a następnie należy zalać formę masą ogniotrwałą.

Szkielet wymodelowany, gotowy do odlania.

Szkielet odlany i wypiaskowany.

Proteza szkieletowa wykończona, wkładanie matrycy retencyjnej przy pomocy klucza.

Szkielet na modelu. Technicznie funkcjonalny również bez frezowania, dzięki prowadnicy równoważącej.

Materiały wideo

Specyfikacje