OT BAR MULTIUSE SYSTEM

Informacje o produkcie

OT BAR MULTIUSE jest dwustronną belką spalającą się bezresztkowo do protez overdenture, o wysokości 2,4 mm, która może być stosowana zarówno jako sztywne oraz jako amortyzujące połączenie między filarami implantów. Dzięki zastosowaniu unikalnego systemu odlewanych pojemników, konstrukcja wykonywana jest bezpośrednio na modelu roboczym bez konieczności powielania. Elastyczne matryce retencyjne dostępne są w dwóch kolorach i poziomach retencji. Dostępny jest również specjalny klucz do paralelometru.

Procedury kliniczne

Procedury laboratoryjne

Od góry do dołu:
Belka spalająca się bezresztkowo A
Pojemnik spalający się bezresztkowo
Pozycjoner do pojemnika A
Matryca retencyjna Retencja średnia
Matryca retencyjna Retencja sof

Belka typu sztywnego jest przeznaczona szczególnie do połączeń między dwoma zębami stałymi, gdzie zachodzi potrzeba ruchu balansującego z przodu do tyłu i w przypadku większej ilości filarów, gdzie podstawa protezy np. projektu sztywnego podparcia opiera się na śluzówce atroficznej.

Ustawić belkę typu A przy pomocy klucza i dokończyć pracę w wosku lub akrylu.

Belka odlana i wykończona. Należy uważać przy polerowaniu aby nie uszkodzić części retencyjnej.

Wykonać woskowy dystans na wyrostku i ustawić pozycjoner A na właściwe miejsce.

Aby odizolować, przykleić taśmę klejącą na pozycjonery A i belce odlanej. Następnie ustawić pojemniki na pozycjonerach.

Połączyć pojemniki spalające się bezresztkowo akrylem samopolimeryzujacym. Taśma klejąca zabezpiecza przed przedostaniem się akrylu.

Wymodelować element przy pomocy wosku, przyłączyć kanały odlewnicze i odlać.

Odlew gotowy. Umieszczenie matryc elastycznych w odlanym elemencie.

Proteza wykończona ze wzmocnieniem i matrycami.

Materiały wideo

Specyfikacje