tematy szkoleń

Zatrzaski Rhein'83

Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemów Rhein’83 w leczeniu protetycznymi implantoprotetycznym. Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w codziennej praktyce leczniczej

Jednodniowy kurs dla Lekarzy Dentystów. Teoria + praktyka.

Zatrzaski Rhein’83

Zastosowanie elementów retencyjnych systemu Rhein' 83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym – poziom I – podstawowy

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka

Zatrzaski Rhein'83

Zastosowanie elementów retencyjnych systemu Rhein' 83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym – poziom II – zaawansowany

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Zatrzaski Rhein'83

Dental Team Projekt 2018 - Prace kombinowane bez tajemnic

Jednodniowy kurs teoretyczno-praktyczny dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

System implantów TMI

Wprowadzenie do implantologii - szkolenie teoretyczno - praktyczne

Jednodniowy kurs dla Lekarzy Dentystów. Teoria + praktyka

Prace na implantach

Wprowadzenie do implantologii - szkolenie teoretyczno - praktyczne

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Implantoprotetyka

Dental Team Projekt 2018 - Implantoprotetyka w praktyce

Jednodniowy kurs teoretyczno-praktyczny dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

Materiały termoplastyczne Pressing Dental

System wtrysku termicznego. Materiały termoplastyczne do uzupełnień ruchomych i stałych – Pressing Dental

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka. (Lekarzom dentystom polecamy przede wszystkim część teoretyczną). - SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE

Materiały termoplastyczne Pressing Dental

System Wtrysku Termicznego Pressing Dental - CORFLEX - Efektywna Ochrona Łuków Zębowych

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Materiały termoplastyczne Pressing Dental

Grand Prix CEDE 2014 - kopolimer bez akrylu The.r.mo.Star FJP - system wtrysku termicznego Pressing Dental. Kurs dla zaawansowanych - Szkolenie teoretyczno - praktyczne

Dwudniowe szkolenie dla techników dentystycznych. Teoria + praktyka (lekarzom dentystom polecamy przede wszystkim część teoretyczną). - SZKOLENIE ZAAWANSOWANE

System Fast Protec

Akryl wlewowy – system Fast Protec – najszybsza metoda bezgipsowa

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Kompozyt

MOST W SYSTEMIE " TRANSFORMACJI"

Jednodniowe szkolenie dla techników dentystycznych. Teoria + Praktyka.

Natural Ceramic System - ceramika bez tajemnic

MASTER CERAMIC SHOW

Odlewnictwo

Projektowanie i odlewanie protez szkieletowych

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Natural Ceramic System

NATURAL CERAMIC SYSTEM - Ceramika bez tajemnic - praca na podbudowie z metalu lub cyrkonu - poziom I

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Natural Ceramic System

NATURAL CERAMIC SYSTEM - CERAMIKA BEZ TAJEMNIC - poziom II

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

System Cubi Orth

Cubi Orth - zdobienie aparatów ortodontycznych metodą 3D

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

System Cubi Orth

Cubi Orth - zdobienie aparatów ortodontycznych metodą 3D.

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Protezy Całkowite

Protezy Całkowite

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych i Lekarzy Dentystów

system Bio-Art

Dental Team Projekt 2018 - Nowoczesna artykulacja

Dwudniowy kurs teoretyczno-praktyczny dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

MASTER COMP - INNOWACYJNE TECHNIKI LICOWANIA KOMPOZYTEM FAST P ROTEC