tematy szkoleń

Zatrzaski Rhein’83

Zastosowanie elementów retencyjnych systemu Rhein' 83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym – poziom BASIC

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka

Zatrzaski Rhein'83

Zastosowanie elementów retencyjnych systemu Rhein' 83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym – poziom MASTER

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Zatrzaski Rhein'83

BELKA - analogowo-cyfrowe rozwiązania. Skrócony protokół wykonania protezy overdenture na implantach.

Dwudniowy kurs dla techników dentystycznych

Zatrzaski Rhein'83

Dental Team Projekt 2019 - Prace kombinowane bez tajemnic

Jednodniowy kurs teoretyczno-praktyczny dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

Protezy Całkowite

Protezy Całkowite - pełne procedury - POZIOM I

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych i Lekarzy Dentystów

Protezy Całkowite

Protezy Całkowite - pełne procedury - POZIOM II

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych i Lekarzy Dentystów

Protezy Całkowite Ruthinium (Italia)

Wykonanie protez całkowitych - ustawienia analogowe na podstawie mechaniki cyfrowej firmy Ruthinium (Italia)

Dwudniowy kurs dla Lekarzy Stomatologów i Techników Dentystycznych

Odlewnictwo

Projektowanie i odlewanie protez szkieletowych

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Odlewnictwo

Szkieleciarze - Projektowanie i odlewanie protez szkieletowych.

Dwudniowy kurs teoretyczno - praktyczny dla Techników Dentystycznych

Fast Protec

Most w systemie "TRANSFORMACJI".

Jednodniowy kurs dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

System Fast Protec

Akryl wlewowy – system Fast Protec – najszybsza metoda bezgipsowa

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Materiały termoplastyczne Pressing Dental

System wtrysku termicznego. Materiały termoplastyczne do uzupełnień ruchomych i stałych – Pressing Dental

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka. (Lekarzom dentystom polecamy przede wszystkim część teoretyczną). - SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE

Materiały termoplastyczne Pressing Dental

Grand Prix CEDE 2014 - kopolimer bez akrylu The.r.mo.Star FJP - system wtrysku termicznego Pressing Dental. Kurs dla zaawansowanych - Szkolenie teoretyczno - praktyczne

Dwudniowe szkolenie dla techników dentystycznych. Teoria + praktyka (lekarzom dentystom polecamy przede wszystkim część teoretyczną). - SZKOLENIE ZAAWANSOWANE

Materiały termoplastyczne Pressing Dental

System Wtrysku Termicznego Pressing Dental - CORFLEX - Efektywna Ochrona Łuków Zębowych

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

system Bio-Art

Dental Team Projekt 2019 - Nowoczesna artykulacja

Dwudniowy kurs teoretyczno-praktyczny dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

Natural Ceramic System

NATURAL CERAMIC SYSTEM - Ceramika bez tajemnic - praca na podbudowie z cyrkonu - poziom I

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Natural Ceramic System

NATURAL CERAMIC SYSTEM - Ceramika bez tajemnic - poziom II

Dwudniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

System Cubi Orth

Cubi Orth - zdobienie aparatów ortodontycznych metodą 3D

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Prace na implantach

Wprowadzenie do implantologii.

Jednodniowe szkolenie dla Techników Dentystycznych. Teoria + praktyka.

Protetyka Cyfrowa

CAD/CAM w pracowni protetycznej / Exocad

Kurs teoretyczno - praktyczny dla Techników Dentystycznych