Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemu Rhein'83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym - szkolenie dla lekarzy