Polityka prywatności firmy Holtrade Eksport Import Maria Deja

 

W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady na jakich Holtrade Eksport-Import Maria Deja, ul. Zielona 11, 05-502 Gołków, NIP: 1230001506, REGON: 010513068 („Holtrade”) przetwarza jako administrator dane osobowe z związku z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie regulaminu sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www.holtrade.pl/katalog („Sklep Internetowy”).

 1. KONTAKT

Z Holtrade mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem zakładki „KONTAKT” lub na poniższy adres e-mail: admin@holtrade.pl bądź telefonicznie: +48 22 750 40 70

Sklep stacjonarny Holtrade znajduje się pod adresem: ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno


 1. DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych określa przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Holtrade przetwarza dane osobowe Klientów, którzy założyli konto w Sklepie Internetowym bądź zapisali się na newsletter.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Holtrade należą:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • NIP

W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu i wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku, Holtrade będzie przetwarzało również Państwa wizerunek.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 • przesyłania informacji handlowych, w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów) w zależności od wyrażonej zgody,

 • udostępniania Państwa wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych Holtrade, o ile wyrazili Państwo swoją zgodę,

- na podstawie wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • założenia konta w Sklepie Internetowym,

 • realizacji złożonych zamówień,

 • umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu,

- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO)

 • rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania z poszczególnych usług Holtrade.

 1. Czas przechowywania danych osobowych

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie umowy (realizacja zamówień w Sklepie Internetowym) Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do korzystania z konta w Sklepie Internetowym, realizacji zamówień oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację, przy czym nie dłużej niż do czasu usunięcia konta, rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia roszczeń, w zależności które zdarzenie nastąpi później.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (newsletter), dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Jeśli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę, Holtrade będzie w sposób zautomatyzowany dostosowywać do jego profilu odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe. Umożliwi to lepsze dostosowanie oferty do Państwa potrzeb.

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód mogą być następujące podmioty:

 • podwykonawcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub sprzętu, służącego do przetwarzania danych osobowych;

 • podmioty realizujące kampanie marketingowe;

 • podmioty świadczące usługi hostingowe;

 • podmioty zajmujące się obsługą prawną;

 • inne podmioty, z którymi Holtrade zawarło umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu Holtrade

 • zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego, w celu realizacji zamówień, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do podmiotów trzecich realizujących dostawę zamówień oraz obsługujących płatności elektroniczne.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskania dostępu do danych przetwarzanych przez Holtrade oraz uzyskania ich kopii;

 • prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania korekty swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo zablokować dalsze wykorzystywanie danych w konkretnych celach, w takiej sytuacji Holtrade będzie nadal posiadał prawo do przechowywania danych;

 • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Holtrade bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

 • prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych w przypadkach, gdy nie ma ważnej przyczyny dalszego ich wykorzystywania przez Holtrade;

 • prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzyskanej zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na fakt, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Holtrade. Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy (mogą Państwo ją wypowiedzieć), zgoda (mogą Państwo ją cofnąć) albo obowiązek prawny.

 • prawo do wniesienia skargi – przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) 1. PLIKI „COOKIE”

Plik typu „cookie” (zwane też „ciasteczkami”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika i służące zapewnieniu pełnej funkcjonalności strony internetowej i sklepu internetowego Holtrade. Są to między innymi pliki umożliwiające utrzymywanie sesji, dokonywanie zakupów, zbieranie danych statystycznych o oglądalności itp. Wyłączenie obsługi tych plików w urządzeniu użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie wymienionych serwisów firmy Holtrade. Szczegółowe informacje o sposobie blokowania plików „cookie” można znaleźć w systemie pomocy używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

WSPARCIE