SPHERO BLOCK

Informacje o produkcie

Zatrzaski do implantów Sphero Block są kompatybilne ze wszystkimi markami implantów dostępnych na rynku. Sphero Block posiada nieruchomą patrycę o średnicy 2.5 mm lub 1.8 mm. Został zaprojektowany do korygowania rozbieżności pomiędzy dwoma implantami nawet do 28°. Zatrzask pokryty jest azotkiem tytanu, który utwardza powierzchnię do 1600 Vickersów. Nylonowe matryce retencyjne są dostępne w kilku kolorach, zatrzaskując się na patrycy zapewniają retencję.

Procedury kliniczne

Przykręcić łącznik z kulką do implantu. Odkręcić i przykręcić od nowa. Powtórzyć czynność 4-5 razy.

Założyć po odpowiedniej stronie pierścienie kierunkowe, umieścić na patrycach matryce retencyjne, obracać pierścienie kierunkowe, aż będą w pozycji równoległej z matrycami.

Dla pewności ściągnąć matryce retencyjne i nałożyć krążki cynfoliowe. Następnie nałożyć matryce retencyjne.

Przymierzyć protezę i sprawdzić czy miejsca na matryce w akrylu są wystarczające. Wypełnić akrylem samopolimeryzującym i dopasować protezę w ustach.

Po spolimeryzowaniu akrylu wyjąć protezę, usunąć krążki cynfoliowe i opracować akryl.

Proteza gotowa.

Procedury laboratoryjne

Umieść pierścienie kierunkowe (pokazane na zdjęciu zielony i czerwony) poniżej kulek.

Założyć pozycjonery OT BOX podczas modelowania wzmocnienia z pojemnikami na matryce. Po sklejeniu 2 części OT BOX, odciąć elementy i użyć ich do wykonania pojemników.

Faza modelacji pojemnika OT BOX, który zostaje umocowany w pozycji i połączony z innymi częściami akrylem samopolimeryzującym.

Wzmocnienie wymodelowane. Wzmocnione beleczkami z wosku, aby zapobiec złamaniu zębów.

Wzmocnienie odlane i wymodelowane z trzpieniami wzmacniającymi zęby.

Proteza skończona z matrycami retencyjnymi umieszczonymi w pojemnikach otrzymanych po odlaniu.

Przykręcić zatrzask na modelu, wybierając element o odpowiedniej długości.

Montujemy pierścienie kierunkowe i kręcimy je, aż otrzymamy optymalne ustawienie.

Matryce retencyjne funkcjonują znakomicie w pojemnikach metalowych jak i umieszczone w akrylu. Łatwiej jest wymieniać matryce retencyjne jeżeli używamy pojemnika metalowego.

Proteza skończona w akrylu, z pojemnikami (gniazdami) metalowymi, które zawierają wewnątrz matryce retencyjne.

Materiały wideo

Specyfikacje

null