ZATRZASKI KULOWE RHEIN'83

Rhein'83 konstruował zawsze zatrzaski retencyjne ELASTYCZNE. Jesteśmy  przekonani, że nie można klasyfikować zatrzasków protetycznych wyłącznie jako  SZTYWNE lub AMORTYZUJĄCE.

Dla Rhein'83 udostępnia system komponentów umożliwiający technikowi dentystycznemu wykonanie połączeń sztywnych, amortyzujących lub zaktywowanych w określonym kierunku podatności na nacisk.

Używając MATRYC ELASTYCZNYCH rozszerza się znacznie funkcjonalność zatrzasków protetycznych Rhein'83.
W przypadku protez OVERDENTURE brak kontaktu pomiędzy częścią stałą i ruchomą w rozwiązaniu protetycznym skutecznie rozkłada równomiernie siły żucia na wyrostek zębodołowy i elementy zintegrowane z patrycami systemu (zęby filarowe, korzenie zębów, implanty zębowe).
 
Nasze wieloletnie doświadczenie pozyskane w trakcie stosowania i analizy rezultatów leczenia systemem Rhein'83 pozwoliło nam rozwiązać wiele problemów protetycznych przy wykorzystaniu koncepcji "połączeń elastycznych".DLACZEGO RETENCJA ELASTYCZNA

Zatrzaski protetyczne mają swoją długą historię: przez wiele lat były używane zatrzaski wyłącznie o połączeniach retencyjnych "metal-metal", jeżeli zostały zastosowane w prawidłowy sposób nie były w stanie rozwiązać wszystkich problemów mechanicznych występujących w trakcie funkcji żucia.

Z upływem czasu i doświadczeń techniki te ulegały unowocześnieniu i rozwiązywały niektóre z problemów nawet jeżeli pacjenci, w wielu przypadkach używali tych protez z rezultatem gorszym od oczekiwań. Dzisiaj technika dentystyczna zmierza w kierunku zatrzasków o różnych koncepcjach mechanicznych.

Kombinacje „metal-tworzywo sztuczne” są bardziej cenione ze względu na wszechstronne właściwości.
W przypadku wolnego rynku oferta zatrzasków, nawet bardzo podobnych do siebie, jest bardzo szeroka a w szczególności kombinacje i charakterystyki zatrzasków „metal-tworzywo sztuczne” oferują bardzo szeroką możliwość wyboru. Nawet jeżeli analizujemy produkty na pierwszy rzut oka, bardzo zbliżone wyglądem do siebie różnice między nimi są znaczące zarówno w aspekcie techniki wytwarzania jak i w funkcjach mechanicznych.

Wiadomo, że nawet zatrzaski zaawansowane technicznie dają dobre wyniki na początku użytkowania ale po pewnym, dłuższym lub krótszym okresie czasu, ich funkcjonalność w większości przypadków ulega pogorszeniu i w niektórych przypadkach są małe możliwości naprawy zastosowanego rozwiązania a tym bardziej przywrócenia stanu wyjściowego, chociaż proteza zębowa (część ruchoma) może pracować o wiele lat dłużej. Przy zatrzaskach kulowych i MATRYCACH z "retencją elastyczną" dentysta jest zawsze w stanie utrzymać (indywidualną) funkcjonalność protezy- stosując szeroki asortyment MATRYC retencyjnych.


System Rhein'83 jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu z zakresu protetyki stomatologicznej.


MATERIAŁY DZISIAJ STOSOWANE SĄ WYNIKIEM PONAD DWUDZIESTOLETNICH  DOŚWIADCZEŃ


Przemysł chemiczny i firmy produkujące materiały plastyczne osiągnęły technologię bardzo zaawansowaną dając do dyspozycji asortyment produktów odpowiedniej jakości.

Firma Rhein’83 wybrała produkty odpowiednie dla systemu retencyjnego stosowanego w leczeniu protetycznym.
Ponadto materiały tworzące zatrzaski są zgodne z normatywami dla urządzeń medycznych, takimi jak ISO 9001, FDA i CE .
Stałe poszukiwania nowych rozwiązań to jedno z poważniejszych zadań firmy Rhein’83 prowadzonych przez lata z uwagą i sukcesami.
Zadanie takie jest bardzo kosztowne i musi być prowadzone w sposób ciągły od projektowania i konstrukcji matryc, poprzez próby, testy, aż do uzyskania elementów o najwyższej jakości.

Wiele z produktów Rhein’83 zostało skopiowanych w różnych częściach świata. W wyniku kopiowania kształtu ale przy użyciu produktów o odmiennych od wzorca charakterystykach - uzyskano rezultaty bardzo odmienne i mało funkcjonalne. Tylko oryginalny system Rhein'83 jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania technika dentystycznego, lekarza dentysty i pacjenta.